• Hjørring Antenneselskab på Facebook
  • Kontakt Hjørring Antenneselskab på Mail
  • Hjørring Antenneselskab Telefonnummer
Hjørring Antenneselskab - Drift
Driftinfo

P.t. ingen driftsinfo

Læs også driftsinfo på stofa.dk


M.v.h.
HAS

6. januar 2015
Den årlige kanalomlægning er nu udført (06-01-2015).
22. december 2014
TV 2 Play – tilbud primo 2015
16. december 2014
HAS lukker 7 analoge kanaler 6. januar 2015