• Hjørring Antenneselskab på Facebook
  • Kontakt Hjørring Antenneselskab på Mail
  • Hjørring Antenneselskab Telefonnummer
Hjørring Antenneselskab - Drift
Driftsinfo

Der er p.t. ingen driftsforstyrrelser.

Ændring af opkrævningsperiode

Ændring af opkrævningsperiode

HAS har besluttet at ændre opkrævningsperioden for TV-pakker. Tidligere blev kontingent for TV-pakken opkrævet for 6 måneder ad gangen, fremover opkræves kvartårligt med forfald 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10. Dette betyder, at alle produkter fra HAS har samme opkrævningsperiode, hvilken gør betalinger til HAS mere overskuelige for medlemmerne.

Hvis du har tilmeldt din betaling til Betalingsservice eller kortbetaling, skal du ikke gøre noget, betalingen kører fortsat automatisk.

Hvis du ønsker at tilmelde til kortbetaling, skal dette ske på MitHAS.

Hvis du ønsker at betale halvårligt eller årligt, er dette også muligt. Dette skal blot meddeles til kontoret på tlf. 98 90 17 77. Hvis du vælger en anden opkrævningsperiode end kvartårlig, skal du være opmærksom på, at dette gælder alle de produkter du har hos HAS.