• Hjørring Antenneselskab på Facebook
  • Kontakt Hjørring Antenneselskab på Mail
  • Hjørring Antenneselskab Telefonnummer
Hjørring Antenneselskab - Drift
Driftinfo

P.t. ingen driftinfo

V.h.

HAS

 


 

Telefoni

EVERCALL       
Fastnet telefoni fra Evercall
Du har mulighed for fastnet-telefoni via dit HAS bredbåndsmodem. Du kan få overført (og dermed beholde) dit eksisterende fastnetnummer.
Firmaet Evercall håndterer denne løsning for HAS - læs mere under Evercall fastnet telefoni

Mobiltelefoni fra Evercall
Evercall tilbyder abonnement også til mobiltelefoni.
Læs mere under Evercall mobil telefoni.

YOUSEE       
Mobiltelefoni fra YouSee

YouSee tilbyder mobiltelefoni med forskellige abonenmentsformer.

Læs mere på YouSee hjemmeside:  yousee.dk/mobil

 

 

fastnet telefoni

 

 

mobil telefoni